Сообщение без заголовка

Дата публикации: Apr 27, 2021 5:21:23 AM

Мектебибизде чыгаан инсандарыбыз К.Тыныстанов жана Ж. Абдрахмановдун 120 жылдык мааракесине арналган илимий конференция болуп өттү. Бул мааракеге жергиликтүү маданият бөлүмүнүн башчысы, мектеп окуучулары, кыргыз тилчи мугалимдер, тарыхчы мугалимдер менен биргеликте өткөрүлдү. Илимий иш - чарага Чоң-Сары-Ой айыл өкмөтүнө караштуу мектеп жетекчилери жергиликтүү маданият бөлүм башчылары жана жооптуу катчы чакырылган.