Усулдук бирикме жетекчилеринин пландары

№1 гуманитардык илимдер бирикмеси
№3 эстетикалык илимдер бирикмеси