ТАСТЫКТООЧУ БАЗА

Эмгек келишими
Химия, информатика кабине...псуздук эрежелерин сактоо
Тарификация
Орт коопсуздугу, коопсуздук эрежелери
Мугалимдин кызматтык инструкциясы
Мектептин Техникалык паспорту
Аттестат, куболук беруу жобосу
Буйрук, Акт
Алфавиттик китеп жобо
Акт земельного участка