ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

А.Түмөнбаев атындагы Чок-Тал орто мектебинин

олимпиадага катышкан окуучуларынын алган орундары боюнча

маалымат