МУГАЛИМДЕР

Койчиева Беделкан Акматбековна

китепканачы

Бейшекеева Перизат Тариеловна

кыргыз тили мугалими

Дюшенбаева Роза Бабаевна

орус тили мугалими

Ташкеева Кымбат

Абдыгазиевна

башталгыч класс мугалими

Койчуманова Сүйүмкан Бекишовна

математика мугалими

эл агартуунун отличниги

Джумаева Мээрим Алмазбековна

Директор

Сманалиева Айзат Эсенкановна

англис тили мугалими

Жамгырчиева Гүлмира

Шаршекеевна

география мугалими

Мурзакулова Тумар

Адылбековна

орус тили мугалими

Төлөева Айгерим

Абдыжапаровна

башталгыч класс мугалими,

тарбия завуч

Бакашева Чолпон Алмазовна

англис тили мугалими

Давлетова Майрам

Абдрасуловна

башталгыч класс мугалими

Султаналиева Элмира

Садырбековна

кыргыз тили мугалими

Иманалиева Динара

Карыповна

тарых мугалими

соц.педагог

Туратбекова Уулкан Туратбековна

химия-биология мугалими

Абдыраимова Чынара

Мокушевна

башталгыч класс мугалими

Мусаева Калыйман

Султановна

башталгыч класс мугалими

эл агартуунун отличниги

Тулолуева Фарида Назарбековна

информатика мугалими

Абдыраимов Урмат Кыдырович

дене тарбия мугалими

эл агартуунун отличниги

Абдылдаева Асел Курманбековна

башталгыч класс мугалими

Калиева Назгуль Абдыбековна

технология мугалими

Жолоочу кызы Наргиза

тарых мугалими