ЖРТ (ОРТ) КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (акыркы 3 жыл)

Бүтүрүүчүлөрдун ЖРТ б/ча... республикалык тестирлөө)