АТТЕСТАТ, КҮБӨЛҮК ТОЛТУРУУ БОЮНЧА НУСКАМА

Аттестат, куболук беруу жобосу