ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК АККРЕДИТАЦИЯ

1.1

1. МЕКТЕПТИН УСТАВЫ

2. МӨП

3. Мектеп ичиндеги көзөмөл

4. Базистик окуу планы

5. Штаттык расписание

-Качесвенный состав

6. Мектеп жамаатынын штаттык курамы

7. Мектептин кадрлар менен камсыз болушу

8. Делолордун номенклатурасы

9. Мектеп администрациясынын функционалдык милдеттери

Буйруктар

- Эмгекти коргоо, коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча буйруктар

- Стим.гранд боюнча буйрук 2021-2022-о.ж.

-Класс жетекчиликти бекитүү боюнча буйрук &1 2021-2022-о.ж.

-Метод бирикменин жетекчилерин бекитүү боюнча буйрук &2 2021-2022-о.ж.

-Класстан тышкаркы кружокторду өтүү боюнча буйрук&3 2021-2022-о.ж.

-Педагогикалык кызматкерлерди тарификациядан өткөрүү боюнча буйрук &4 2021-2022-о.ж.

-Насаатчы мугалимдерди түзүү боюнча буйрук &6 2021-2022-о.ж.

-Конфликттик комиссияны түзүү боюнча буйрук 2021-2022-о.ж.

Жоболор

 1. Окуу процессин уюштуруу боюнча жобо

 2. Жашы жете элек өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жобо

 3. Мектеп кызматкерлеринин кесиптик этика кодексинин жобо

 4. Ички эмгек тартибинин эрежелери

 5. Мектеп ийримдеринин ишин уюштуруу жөнүндө жобо

 6. Ашкананы жөнгө салуу боюнча жобо

 7. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү каттоо жөнүндө жобо

 8. Билим берүүнүн сапаты жана ички мониторинг жүргүзүү тууралуу жобо

 9. Ишеним почтасы жөнүндө жобо

 10. Ички эмгек тартибинин жобосу

 11. Окуу кабинеттери боюнча жобо

 12. Дептер текшерүү жөнүндө жобо

 13. Насаатчылык жөнүндө жобо

 14. Эмгекти коргоо боюнча жобо

 15. Өрт коопсуздугу боюнча жобо

3) Билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу ички актылардын болушу

 1. Окуу кабинеттери боюнча жобо

 2. Күндөлүктү толтуруунун жобосу

 3. Журнал толтуруу боюнча жобо

4)

-Мектеп кызматкерлеринин кесиптик этика кодекси жобо

-Насаатчылык жөнүндө жобо

-Убактылуу жобо ЖМА

-Приказ ИГА

-9-класс күбөлүк берүү боюнча маалымат

-11-класс аттестат берүү боюнча маалымат

-КТУ боюнча жобо

-Мугалимдин кызматтык инструкциясы

-Мектеп администрациясынын функционалдык милдеттери

5)

-Усулдук бирикме жобо

-Жаш мугалим мектеби жөнүндө жобо

-Окуу кабинеттери боюнча жобо

-Аскерге чейинки даярдоо Токтом

6)

-Тамактанууну уюштуруу боюнча жобо

7)

 1. Учкун уюмун иш планы

 2. КТП жобо

 3. Өрт коопсузугунун эрежелерин сактоо боюнча иш план

4.Ата-энелер менен иштөө иш план

5. Суицидди алдын алуу боюнча иш план

6. Терроризмди алдын алуу боюнча иш план

7.Перспективдик план Бейшекеева Перизат

8.

9. Окуу планы

8) Насаатчылык

-Насаатчылыкты уюштуруу

-Насаатчылыкты уюштуруу боюнча буйрук &6

- Насаатчылык жылдык план Бейшекеева Перизат

-Перспективдик план Бейшекеева Перизат

9) Инструкциялар (эрежелер, пландар)

-Химия кабинетинде коопсуздук эрежелерин сактоо

-Информатика кабнетинде коопсуздук эрежелерин сактоо

-Өрт коопсуздугу боюнча эреже

10) Анализдер

-УБ Гуманитардык илимдер анализ

-УБ Так илимдер анализ

-УБ Эстетикалык илимдер анализ

-УБ Башталгыч класс анализ

11) Мониторинг -анализдер

12) А.Түмөнбаев жалпы орто билим берүү мектебинде үйдө октуу жок

13) Графиктер

-Тамактануу гафик

-Ашкананы тазалоо графиги

-Так илимдер декадасынын графиги

-Гуманитардык илимдер бирикмесинин декадасы

-Ички көзөмөл

14) Билим берүү мыйзамдары

-КР эмгек кодекси

-КР Билим берүү мыйзамы

-Билим беруу мыйзамы 40-берене

1.2

-А.Түмөнбаев мектебинин иш планы

-№1 Гуманитардык УБ иш план

-№2 Так илимдер УБ иш план

-№4 Башталгыч класс УБ иш план

-ОББ иш план

-Педагогикалык совет №1

Анализдер

-2017-2018-о.ж. карата анализ

-2019-2020-о.ж. 3-чейректин анализи

-2018-2019-о.ж. 1-чейрек анализ

-2018-2019-о.ж. 3-чейрек анализ

-2019-2020-о.ж. 1-чейрекке анализ

-2019-2020-о.ж. 4-чейрек

-2018-2019 жана 19-2020-о.ж. анализ

-2020-2021-о.ж. 1-жарым жылдык анализ

-2020-2021-о.ж. 1-чейрек анализ

-2020-2021-о.ж. окуу жылы анализ

1.3

-Педагогикалык кенештин жобосу

-Мектеп администрациясынын функционалдык милдеттери

-Педагогикалык кенешме №1

-Өндүрүштүк кенешме №1

-2018-2019-о.ж. тарбия иштеринин анализи

-2019-2020-о.ж. тарбия иштери боюнча анализ

-Тарбия иштеринин анализи

-Соц.педагогдун анализи

-Гуманитардык илимдер анализ

-Так илимдер анализ

-Зав.хоздун кызматтык милдеттери

-Күзөтчүнүн милдетттери

-Тазалоочунун милдеттери

1.4

-Мектептин Уставы

ротокол стим.фонд

-Мектеп кызматкерлеринин кесиптик этика жобосу

-Буйрук стим.гранд

-Конфликттик комиссия боюнча буйрук

- Тил майрамы иш план, маалымдамасы

-Административдик текшерүү

-Мониторинг 2021-2022-о.ж. 1-чейрек

-Мониторинг 2020-2021-о.ж.

ЖРТ жыйынтыктары

-ЖРТ 2017-2018-о.ж.

-2018-2019-о.ж. 11-класс жок

-ЖРТ 2019-2020-о.ж.

-ЖРТ 2020-2021-о.ж.

Олимпиада жыйынтыктары

-Олимпиада жыйынтыктары 5 жыл

-Административдик текшерүү

Биздин жетишкендерибиз

-Биздин сыймыгыбыз

-Биздин грамоталар

Информациялык бөлүк

Кыргыз Республикасы. Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, Акматша Түмөнбаев атындагы Чок-Тал жалпы орто билим берүү мектеби.

Кыргызская Республика. Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район средняя школа имени Акматшы Тумонбаева, село Чок-Тал,

Дарек: Эрденеев көчөсү 1

722310, Чок-Тал айылы,

Кыргыз Республикасы

тел: +996 3943 53635

e-mail: raida@emektep.info

Электрондук журнал "Edupage"

Кыргыз Республикасы. Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл району, Чок-Тал айылы, Акматша Түмөнбаев атындагы Чок-Тал жалпы орто билим берүү мектеби.

Кыргызская Республика. Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район средняя школа имени Акматшы Тумонбаева, село Чок-Тал,

Дарек: Эрденеев көчөсү 1

722310, Чок-Тал айылы,

Кыргыз Республикасы

тел: +996 3943 53635

e-mail: raida@emektep.info

Директор: М.А.Джумаева

Жооптуу: С.О.Джаманкулова тел:0705711159

-Журнал толтуруу боюнча жобо

2.1


-

-КР эмгек кодекси

-Мугалимдин кызматтык инструкциясы

-Окуу процессин уюштуруу

-Пед.стажды аныктоо боюнча буйрук &5

-Эмгек китепчелери

-Зав.хоздун кызматтык милдети

-Мектептин иштөө режими

2.2

Жогорку билимдүү мугалимдердин тизмеси

Атайын орто билими бар мугалимдердин тизмеси

2.3

Педагогдун милдетинин сакталышы боюнча буйрук

-Ысык тамак уюштуруу боюнча буйрук

-Бракераждык комиссия түзүү жөнүндө буйрук

-Зыяндуу шартта иштөө жөнүндө буйрук

-

2.4

-Ишеним почтасы буйрук

-Ишеним почтасын түзүү боюнча жобо

-КТУ жобо

-Буйрук стим.фонд

-Протокол стим фонд


Отличник мугалимдер

3.1


3.2

4.1

4.2


Класс кабинеттер

билогия көрсөтмө курал

Биология кабинети

география көрсөтмө куралдар

География кабинети

физика көрсөтмө курал

Физика кабинети

химиялык көрсөтмө куралдар

Химия кабинети


сүрөт каб

Башталгыч классынын кабинети

сүрөт китепкана

Китепкана

Кыргыз тили кабинети
Башталгыч классынын кабинети

Башталгыч классынын кабинети

Даярдоо классы

Даярдоо классы

Математика кабинети

Математика кабинети

Тарых кабинети

Тарых кабинети

Усулкана

Биздин мектеп