МЕКТЕП ПОРТФОЛИОСУ

Негизги көрсөткүчтөр:

Орто билим берүүчү мектеп

А.Түмөнбаев атындагы орто мектеп

Жайгашкан айылы: Чок-Тал айылы

Окутуунун баскычы: 1-11 класс

Окутуу тили: Кыргыз

Этникалык составы: кырг-100%

Класс комплекти:-1-4кл-7, 5-9кл-9, 10-11кл-2

Окуучулардын саны: кыздар 172, балдар 190, баары -362

Жалпы мугалимдердин саны: 33, иштегени – 26

Билимин жогорлатуучу курстан өткөндөр: 6

Мектеп имараты кайсы жылы салынган- 2008- жылы

Жылуулуктун түрү: электр

Спорт зал-бар

Актовый зал-жок

Китептер менен камсыз болуусу- 77,8%

Мебель менен камсыз болуу - 100%

Компьютерлердин саны:- 8

Тех каражаттар: телевизор-2, проектор – 3, ксерокопия -1, интернет -бар.

Ашкана абалы: жакшы

Кам көрүү кеңешинин милдети: аты-жөнү: Юсупов Ж.