МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

№1 Усулдук бирикме

№1 Гуманитардык усулдук бирикмелердин иш планы

№2 Усулдук бирикме

№2 Так илимдер усулдук бирикмесинин жетекчиси

№4 усулдук бирикме жылдык иш план

№4 Башталгыч класстар усулдук бирикмесинин иш планы