ЭКЗАМЕН ТАРТИБИ


А
.Түмөнбаев атындагы Чок-Тал орто мектебинин 9-класстын окуучуларынын 2014-2015-окуу жылына карата мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын

Р а с п и с а н и е с и

Предметтин аты

Мөөнөтү

Убагы

Председатель

Экзаменатор

Ассистенттер

1

Математика

(жазуу)

02.06.15

8.00-12.00

Усенбаева Б.З.

Койчуманова С. Б.

Итикеева Р.

Жумаш уулу Б.

2

Кыргыз тили жана адабияты (баяндама)

06.06.15

8.00-12.00

Усенбаева Б.З.

Касмалиева С.З.

Каптагаева Н.С.

Бейшекеева П.Т.

3

Орус тили жана адабияты

(оозеки)

11.06.15

09.00

Усенбаева Б.З.

Кожокеева К.А.

Мурзакулова Т.А.

Дюшенбаева Р.Б.

4

Тарых

(оозеки)

15.06.15

09.00

Усенбаева Б.З.

Кожокеев Б.Ж.

Жамгырчиева Г.Ш.

Иманалиева Д.А.

 

А.Түмөнбаев атындагы Чок-Тал орто мектебинин 11-класстын окуучуларынын 2014-2015-окуу жылына карата мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын

Р а с п и с а н и е с и

Предметтин аты

Мөөнөтү

Убагы

Председатель

Экзаменатор

Ассистенттер

1

Кыргыз тили жана адабияты (дилбаян)

02.06.15

8.00-14.00

Самаков Э.К.

Касмалиева С.З.

Каптагаева Н.С.

Бейшекеева П.Т.

2

Математика (жазуу)

06.06.15

8.00-13.00

Самаков Э.К.

Итикеева Р.А.

Койчуманова С.Б.

Жумаш уулу Б.

3

Орус  тили

(жат жазуу)

12.06.15

08.00-09.00

Самаков Э.К.

Мурзакулова Т.А.

Кожокеева К.А.

Дюшенбаева Р.Б.

4

Тарых (оозеки)

16.06.15

08.00

Самаков Э.К.

Кожокеев Б.Ж.

Жамгырчиева Г.Ш.

Иманалиева Д.К.

5

1.      Англис тили

(4 ок) (оозеки)

18.06.15

08.00

Самаков Э.К.

Бакашева Ч.А.

Хайнемен Шон

Кожокеева К.

2.      Химия (3 ок)

18.06.15

10.00

Самаков Э.К.

Умарова Г.И.

Иманалиева Д.К.

Жумаева М.А.

3.      География(13 ок)

 

18.06.15

08.00

Усенбаева Б.З.

Жамгырчиева Г.Ш.

Кожокеев Б.Ж.

Жумаш уулу Б.


А.Түмөнбаев атындагы Чок-Тал орто мектеби боюнча жыйынтыктоо аттестациясына карата консультациялардын

Р а с п и с а н и е с и

11-класс

Предметтин аты

Мугалим

Мөөнөтү

Эскертүү

1

Кыргыз тили, адабияты

Касмалиева С.

Дүйшөмбү 14.00-15.00

Шаршемби 13.30-14.30

 

2

Математика

Итикеева Р.

Шейшемби-14.00-15.00

Бейшемби-14.00-15.00

 

3

Русский язык, литература

Мурзакулова Т.

Жума 13.00-14.00

 

4

Тарых

Кожокеев Б.

Шаршемби 14.30-15.30

Жума 14.00-15.00

 

5

 

Англис тил

Бакашева Ч.

Дүйшөмбү 15.00-16.00

 

 

Химия

Умарова Г.

Бейшемби 15.00-16.00

 

География

Жамгырчиева Г.

Жума 15.00-16.00

Шейшемби 15.00-16.00

 

 

 

А.Түмөнбаев атындагы Чок-Тал орто мектеби боюнча жыйынтыктоо аттестациясына карата консультациялардын

Р а с п и с а н и е с и

9-класс

Предметтин аты

Мугалим

Мөөнөтү

Эскертүү

1

Кыргыз тили, адабияты

Касмалиева С.

Шейшемби  14.00-15.00

Бейшемби 14.00-15.00

 

2

Математика

Койчуманова С.

Шаршемби14.00-15.00

Жума 14.00-15.00

 

3

Русский язык, литература

Кожокеева К.

Дүйшөмбү13.00-14.00

Шейшемби 14.00-15.00

 

4

Тарых

Кожокеев Б.

Шейшемби 15.00-16.00

Бейшемби 15.00-16.00

 

 

 

А.Түмөнбаев атындагы Чок-Тал орто мектебинин  көчүрүү аттестациясынын

Р а с п и с а н и е с и

Классы

к/н

Предмети

Убактысы

Экзаменатор

Ассистенттер

1

Кыргыз тили

27.05.15     12.00

Абдыраимова Ч.М.

Каптагаева  Н.С.

2

Математика

26.05.15      12.00

Абдыраимова Ч.М.

Койчуманова С.Б.

3

Орус тили

25.05.15     12.00

Дюшенбаева Р.Б.

Мурзакулова Т.А.

1

Кыргыз тили

27.05.15     12.00

Ибраева А.А.

Каптагаева  Н.С.

2

Математика

26.05.15      13.00

Ибраева А.А.

Итикеева Р.А.

3

Орус тили

25.05.15     13.00

Дюшенбаева Р.Б.

Мурзакулова Т.А.

1

Орус тил

(оозеки)

27.05.15     12.00

Мурзакулова Т.А.

Дюшенбаева Р.Б.

Кожокеева К.А.

2

Тарых

25.05.15       14.00

Иманалиева Д.К.

Кожокеев Б.Ж.

Жумаш уулу Б.

3

Кыргыз тили (жазуу)

26.05.15   12.00

Бейшекеева П.Т.

Каптагаева Н.С.

4

Математика

28.05.15    12.00

Койчуманова С.Б.

Итикеева Р.А.

1

Орус тил

(оозеки)

27.05.15     14.00

Мурзакулова Т.А.

Дюшенбаева Р.Б.

Кожокеева К.А.

2

Тарых

25.05.15       12.00

Иманалиева Д

Кожокеев Б.Ж.

Жумаш уулу Б.

3

Кыргыз тили (жазуу)

26.05.15   13.00

Бейшекеева П.Т.

Касмалиева С.З.

4

Математика

28.05.15    14.00

Койчуманова С.Б.

Итикеева Р.А.

1

Биология

26.05.15     12.00

Умарова Г.И.

Иманалиева Д.К.

Жумаева М.

2

Англис тил

27.05.15    12.00

Бакашева Ч.

Хайнемен Шон

3

Кыргыз тили

26.05.15   12.00

Касмалиева С.З.

Каптагаева Н.С.

4

Математика

25.05.15    12.00

Койчуманова С.Б.

Итикеева Р.А.

1

Биология

26.05.15       14.00

Умарова Г.И.

Иманалиева Д.К.

Жумаева М.

2

Англис тил

27.05.15    14.00

Бакашева Ч.

Хайнемен Шон

3

Кыргыз тили

26.05.15   13.00

Касмалиева С.З.

Каптагаева Н.С.

4

Математика

25.05.15    13.00

Койчуманова С.Б.

Итикеева Р.А.

7

1

География

27.05.15    14.00

Жамгырчиева Г.

Кожокеев Б.

2

Англис тил

28.05.15    12.00

Бакашева Ч.

Хайнемен Шон

3

Орус тили

25.05.15    13.00

Кожокеева К.А.

Мурзакулова Т.А.

4

Математика

28.05.15   12.00 

Итикеева Р.А.

Койчуманова С.Б.

8

1

Орус тил (жазуу)

28.05.15     14.00

Кожокеева К.

Мурзакулова Т.

Дюшенбаева Р.

2

Информатика

25.05.15    11.00   

Жумаш уулу Б.

Исмаилова Р.

3

Кыргыз тили

25.05.15     12.00

Бейшекеева П.Т.

Касмалиева С.З.

4

Математика

27.05.15   12.00

Итикеева Р.А.

Койчуманова С.Б.

10

1

Физика

25.05.15     12.00

Абдыраимов Р.

Умарова Г.

2

Химия

26.05.15    12.00

Умарова Г.

Абдыраимов Р.

3

Орус тили

28.05.15    12.00

Мурзакулова Т.А.

Кожокеева К.А.

4

Математика

25.05.15    12.00

Койчуманова С.Б.

Итикеева Р.А.

 

2014-2015-окуу жылындагы көчүрүү аттестациясын

өткөрүү боюнча түзүлгөн комиссиянын курамы

 

Комиссиянын председатели:  Самаков Э.К

Орун басары: Усенбаева Б.З.

Мүчөлөрү:   Жамгырчиева Г.Ш.

 Итикеева Р.А.

Койчуманова С.Б.

                                                                      Каптагаева Н.С.

 Касмалиева С.З.

                                                Мурзакулова Т.А.

                                                                      Кожокеева К.А.

                                                                      Бакашева Ч.А.

                                                                      Умарова Г.И.

                                                                      Кожокеев Б.Ж.

                                                                     Абдыраимов Р.К.

                                                                     Иманалиева Д.К.

                                                                     Жумаш уулу Б.

 

2014-2015-окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясына карата тандоо сабактары боюнча

11-класстын тизмеси

 

Англис тил

1.     Азарбекова Нагима

2.     Акмазиева Альбина

3.     Алмазбек кызы Чолпон

4.     Шералиева Адина

Химия

1.  Кабылбек кызы Наргиза

2.  Мукташев Кайрат

3.  Мукташова Нуриза

География

1.     Абдырасулова Малика

2.     Аипова Мираида

3.     Асылбек уулу Жакшылык

4.     Баркалбасов Тимур

5.     Жумабек уулу Эрмек

6.     Исаков Бекзат

7.     Көбөков Элдос

8.     Кубан уулу Нурдин

9.     Кубанычев Дастан

10.                       Майрамбек уулу Бекболсун

11.                       Салбаров Азамат

12.                       Таалайбекова Бактыгүл

13.                       Темиралиев Бекназар

 

Жыйынтыктоо аттестациясы жөнүндө жобо

 

1.    Окуу бардык типтеги мектептерде 28-майда токтотулат жана  29-майда окуу жылынын аяктаганына байланыштуу салтанаттуу иш-чара өткөрүлөт.

2.    9-11-класстарда жыйынтыктоо аттестациясына тиешелүү окуу программасын толук өздөштүргөн, бардык сабактарынан канаттандыраарлык баасы бар окуучулар киргизилет

3.    11-класстар 4 сабактан милдеттүү түрдө, 1 сабактан окуучулардын тандоосу боюнча экзамен тапшырышшат.

4.    9-класстарда экзамен 4 сабактан милдеттүү түрдө алынат.

5.    Милдеттүү жазуу иштеринин мөөнөтү   министрлик тарабынан бекитилет. Калган оозеки экзамендер мектеп тарабынан түзүлгөн расписание боюнча бекитилет.

6.    Жазуу экзамендеринин варианттары чучу-кулак кармоо варианты аркылуу бекитилет.

7.    Жазуу экзамендери 08.00до башталат.

8.    11-класста математика боюнча 5 астрономиялык саат, дилбаянга  6 астрономиялык саат, жат жазууга 1 саат берилет.

9.    Дилбаянга 2 баа коюлат: 1-мазмунуна

                                                  2-грамматикасына, текшергенде

каталардын  асты сызылышы керек.

10.                      Милдеттүү аттестациялык жазуу иштери «2» жана «5»  деген баалар менен бааланса, аларга рецензия жазылат.

11.                      Оозеки даярдануу үчүн 15-20 мин. берилет.

12.                      9-класстаматематика боюнча 4 астрономиялык саат, баяндамага 4 саат берилет.

13.                      Жыйынтыктоочу аттестация өткөрүлбөөчү сабактан жылдык канатттандыраарлык эмес баасы бар бүтүрүүчүлөр ошол сабактан милдеттүү түрдө сыноо тапшыруулары керек.

 

 


Comments