Койчиева Беделкан Акматбековна
китепканачы


Койчуманова Сүйүмкан Бекишовна
математика мугалими
эл агартуунун отличнигиСманалиева Айзат Эсенкановна
англис тили мугалимиТөлөева Айгерим 
Абдыжапаровна
башталгыч класс мугалими,
тарбия завучСултаналиева Элмира 
Садырбековна
кыргыз тили мугалими

Абдыраимова Чынара 
Мокушевна
башталгыч класс мугалими

Абдыраимов Урмат Кыдырович
дене тарбия мугалими
эл агартуунун отличниги
Бейшекеева Перизат Тариеловна
кыргыз тили мугалими


Джумаева Мээрим Алмазбековна
Директор Жамгырчиева Гүлмира 
Шаршекеевна
география мугалими


Бакашева Чолпон Алмазовна
англис тили мугалими
Иманалиева Динара 
Карыповна
тарых мугалими
соц.педагог
Мусаева Калыйман
Султановна
башталгыч класс мугалими
эл агартуунун отличнигиАбдылдаева Асел Курманбековна
башталгыч класс мугалими

Дюшенбаева Роза Бабаевна
орус тили мугалими

Ташкеева Кымбат 
Абдыгазиевна
башталгыч класс мугалимиМурзакулова Тумар 
Адылбековна
орус тили мугалими


Давлетова Майрам 
Абдрасуловна
башталгыч класс мугалимиТуратбекова Уулкан Туратбековна
химия-биология мугалими


Тулолуева Фарида Назарбековна
информатика мугалими


          Калиева Назгуль Абдыбековна
                технология мугалими

                    Жолоочу кызы Наргиза
                            тарых мугалими