ТАСТЫКТООЧУ БАЗА

Акт земельного участка

Алфавиттик китеп жобо

Буйрук, Акт

Аттестат, куболук беруу жобосу

Мектептин Техникалык паспорту

Мугалимдин кызматтык инструкциясы

Орт коопсуздугу, коопсуздук эрежелери

Тарификация

Химия, информатика кабинеттеринде коопсуздук эрежелерин сактоо

Эмгек келишими


Comments