МЕКТЕП ПОРТФОЛИОСУ

Негизги корсоткучтор:

Орто билим берүүчү мектеп

А.Түмөнбаев атындагы орто мектеп

Жайгашкан айылы Чок-Тал айылы

Окутуунун баскычы 1-11 класс

Окутуу тили    Кыргыз

Этникалык составы: кырг-100% 

Класс комплекти:-1-4кл-7, 5-9кл-7  10-11кл-2

Окуучулардын саны:  кыздар 157, балдар 156, баары -313

Жалпы мугалимдердин саны:- 33, иштегени – 29

Жогорку категория- 52%менен 1- категория- 14,7%менен 2-категория- 8,9%ж.б.

Билимин жогорлатуучу курстан откондор:- 4

Мектеп имараты кайсы жылы салынган-  2008- жылы

Жылуулуктун туру: электр

Спорт зал-жок

Актовый зал-жок

Китептер менен камсыз болуусу- 70,9%

Мебель менен камсыз болуу  - 100%

Компьютерлердин саны:- 10

Тех каражаттар: телевизор- 2 ДВД – 2 ,проектор – 1, ксерокопия -1 интернет бар.

 

 

Ашкана абалы: орто

Кам көрүү кеңешинин милдети: аты-жону: Кожогулов Э.

 19.05.15  катчы Исмаилова Р.Д.


Comments